A Ledtrio csapata:

Deák Andrea
Deák AndreaÜgyvezető , Tulajdonos ,Büszke anyuka és feleség
Andrea látja el a cég törvényes képviseletét és neveli a LEDtrio örökösét Deák Lunát
Telefon: 06 70 884 0308
Deák József
Deák JózsefTulajdonos, Egy büszke apuka és nagypapa
József képviseli a gyártással, és kivitelezéssel kapcsolatos teendőket. Bármi kérdése merülne fel a technikai paraméterekkel kapcsolatban József készségesen segíteni fog Önnek
Telefon: 06 30 268 8700
Deákné Andrea
Deákné AndreaTulajdonos, Egy büszke anyuka, és nagymama
Értékesítési Igazgató
Telefon: 06 70 629 0184

Leviczky Nikolett Értékesítési Vezető: 0670 638 2053

Deák Dominik
Deák DominikTulajdonos , A jövő generációja
Dominik még betanul. De szuper fotókat és videókat készít nekünk és remek segítséget nyújt amikor kell
Telefon: 06 70 904 0031
Deák Márk
Deák MárkTulajdonos, Büszke apuka és férj
Online Manager, Ügyvezető helyettes, kivitelező és apukai teendők a LEDtrio újdonsült csemetéjével Deák Lunával
Telefon: 06 70 661 7946

Miért a LEDtrio csapata? 

Mi egy 100%-ban családi vállalkozás vagyunk, amit mi bevállalunk azt mindig meg is csináljuk. Szeretjük a munkánkat, és ezt a szeretetet építjük bele minden egyes táblánkba, amit a kezünk közül kiadunk. Egy valamiben mindig is mások leszünk mint a konkurencia: Mi magunk vagyunk , egy összetartó csapat, akik a sohasem adják fel, elesnek de mindig tovább mennek. Ha elegendő szolgálatot teszünk, akkor elegendő jutalomban is részesülünk. Ne táblát vásároljon, hanem bízzon meg minket és legyen a partnerünk. Precíz – látványos- és figyelemfelkeltő a mi munkánk. Ha ez a 3 feltétel nem teljesül akkor nem azt kapta amit megérdemelt. Nálunk van lehetősége arra hogy együtt rakjuk össze a tábláját, majd együtt rakjuk ki. Mindent mi viszünk Önhöz és ott rakjuk össze lépésről lépésre. Nem kell megijedni, higgye el remekül fogja magát érezni.

Reméljük hamarosan találkozunk, szeretettel:

A ledtrio csapata

Óriási kihívás volt de a ledtrio csapata állta a megpróbáltatást. Édesapámmal ketten megcsináltuk. Több mint 60 m2

Elkészült a Tropicana Casino Miskolc P5-18m2 ledfala. Minden pillanata kihívás volt.

Lépj velünk kapcsolatba, olvasd el az Általános szerződési feltételeinket!

Megrendelés Általános szerződési feltételek, ászf: a jelen dokumentumot jelenti; általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatároz, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.  Az általános szerződési feltételek hatálya: Ledtrio Kft által eladott és vagy beüzemelt ledfalak.

Megrendelő: a Ledtrio-val kapcsolatban álló, saját hirdetését közvetlenül (direkt hirdető) vagy harmadik fél (ügynökség, megbízott, meghatalmazott) útján a médiafelületeken elhelyezni kívánó személy vagy szervezet.

Listaár: a megrendelés áfa-t és kedvezményeket nem tartalmazó értéke.

Kedvezmény: a listaárakhoz viszonyított árengedmények, amelyek alkalmazásáról, típusáról, elnevezéséről és mértékéről az  Ledtrio saját hatáskörben dönthet.

Megrendelés: megrendelő igénye adott ledfalak használatára, tulajdonjogára saját hirdetés(ek) elhelyezése céljából.

Ledtrio Kft ( Ledtrio csapata ) általános szerződési feltételek: ÁSZF

Ledtrio szolgáltató korlátolt felelősségű társaság / rövidített neve Ledtrio; székhelye: 8000. Székesfehérvár Ipoly utca 126 Adószám: 22618887-2-07 cégjegyzékszáma: cg. 07-09-025564; e-mail cím: deak.ledtrio@gmail.com / – továbbiakban: Ledtrio– az alábbi általános szerződési feltételek – továbbiakban: ászf – alkalmazása mellett vállalja ledfalak üzembe helyezését.

 • A Megrendelő általi egyedi szerződés megkötése ezzel egyidejűleg a Ledtrio Kft ászf megrendelő általi elfogadását is jelenti. A mindenkor hatályos ászf a ledtrio.hu weboldalon kerül közzétételre. Az ászf-et a 2021.01.01. követően megkötött egyedi szerződésekre kell alkalmazni.
 • Az Ledtrio kizárja a megrendelő bármely szerződési feltételeinek a jelen Ászf -el ellentétes  alkalmazását. A megrendelő ilyen szerződési feltételei kizárólag az Ászf ben foglaltak elfogadásával együtt alkalmazható.
 • A Ledfal megrendelése írásos formában, levélben, vagy e-mailben történhet, a jelen ászf 1. Számú mellékletét képező „megrendelőlap” kitöltése és az Ledtrio részére történő eljuttatása útján a ledtrio@gmail.com elérhetőségekre.
 • A telepítés megtörténtét Ledtrio fényképes igazoló anyaggal támasztja alá, mellyel igazolja a megbízás teljesítését.
 • Ledtrio vállalja, hogy a Ledfalak telepítését a szakmai sztenderdeknek megfelelően, legjobb tudása szerint és határidőre teljesíti. Ledtrio vállalja, hogy a ledfalakat karbantartja, a meghibásodott és ezért nem megfelelő, hiányos vagy egyáltalán nem működő ledfalak garancia ideje automatikusan meghosszabbodik a hibásan időszakkal.
 • Amennyiben megrendelő az Ledtrio Kft-vel szemben adott megrendeléssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban kártérítési igényt támaszt, annak összege nem haladhatja meg a megrendelés értékét.
 • Az Ledtrio által írásban visszaigazolt megrendelést megrendelő legkésőbb a megrendelt ledfal visszaigazolt beüzemelése kezdő dátumánál 15 (tizenöt) nappal korábban, írásban vonhatja vissza. A lemondás Ledtrio által történő visszaigazolásával a megrendelés nem kötelezi egyik felet sem.
 • Amennyiben a megrendelés értékét nem érintő módosítási igénnyel lép fel a telepítés kezdő dátumánál 7 (hét) nappal korábban vagy azon belül, a Ledtrio törekszik annak megvalósítására. Amennyiben a módosítás nem megvalósítható, az eredeti megrendelés érvényes.
 • A Ledtrio által küldött megrendelés-visszaigazolásának elfogadása és írásbeli jóváhagyásával a megrendelő jogi kötelezettséget vállal a Ledtrio szolgáltatásainak és Ledfal  ellenértéknek megfizetésére vonatkozóan. A fizetési határidő egyedileg a megrendelésben/megrendelés-visszaigazolásban kerül meghatározásra
 • A ledfal tulajdonjoga a Ledtrio Kft- illeti meg a vételár teljes kifizetéséig.
 • A számla teljesítésének időpontja a számla ellenértékének jóváírása az Ledtrio bankszámláján.
 • A teljes vállalási díj késedelmes teljesítése esetén a megrendelőnél telepített ledfalra bérleti díjat köteles fizetni a megrendelő a fizetési határidő és a tényleges teljesítés közötti időszakra, emellett viselni köteles a késedelmes fizetési teljesítés során fellépő behajtási- és perköltségeket. Az előlegként vagy részteljesítés miatt kifizetett összegek után, százalékos arányban bérleti díjkedvezmény adható.
 • A bérleti díj 80 % -a levásárolható egy későbbi időpontban telepítendő ledfal vagy ledreklám vásárlásába.
 • A bérleti díj alapja minden esetben a késedelmesen vagy egyáltalán ki nem fizetett ledfal nettó értéke. Külön ajánlat hiányában nettó 16.000 Ft / M2 / Nap
 • Ledtrio jogosult a megrendelővel fennálló, az ászf hatálya alá tartozó valamennyi szerződését egyoldalúan felmondani, a folyamatban lévő és esedékes teljesítéseket külön figyelmeztetés nélkül felfüggeszteni ideértve a cloud belépést és új megrendelések befogadását megtagadni.
 • A megrendelő a jegybanki alapkamat kétszeresét köteles késedelmi kamatként megfizetni, emellett viselni a késedelmes teljesítés során fellépő behajtási- és perköltségeket;
 • – Ledtrio jogosult a megrendelővel fennálló, az ászf hatálya alá tartozó valamennyi szerződését egyoldalúan felmondani, a folyamatban lévő és esedékes teljesítéseket külön figyelmeztetés nélkül felfüggeszteni és új megrendelések befogadását megtagadni.
 • A Megrendelés leadásával megerősíti, hogy a jelen ászf rendelkezéseit – azok részletes előzetes megismerését és megtárgyalását követően – magára és a felek jogviszonyára, illetőleg mindazon személyekre nézve, akiknek érdekében az ajánlatkérés és megrendelés során eljár, teljes körűen irányadónak ismeri el.
 • Kötelezettséget vállal továbbá arra is, hogy a jelen ászf-ben rögzített előírásokat az általa képviselt harmadik személyekkel is maradéktalanul betartatja.
 • . A megrendelésből és az annak alapján létrejövő egyedi szerződésből, valamint a jelen ászf értelmezéséből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton kell rendezni, amennyiben pedig ez nem vezet eredményre, úgy a felek – pertárgyértéktől függetlenül a székesfehérvári törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
 • A megrendelés tartalma, különösen pedig a megrendelésben alkalmazott kedvezmények és kedvezményekkel csökkentett árak üzleti titkot képeznek, harmadik féllel ezeket az információkat a felek csak egymás írásos engedélyével közölhetik.
 • A szerződés megszűnik a felek közös megegyezésével.
 • Megszüntethető a szerződés továbbá bármelyik fél azonnali hatályú rendkívüli felmondásával, ha a szerződő fél a másik felet a súlyos vagy ismétlődő szerződésszegésének abbahagyására és a következmények elhárítására írásban felszólította és a másik fél annak a felszólításban biztosított megfelelő határidő ellenére sem tett eleget.

Ledtrio Kft

8000 Székesfehérvár.Ipoly utca 126

Általános szerződési feltételek érvényes 2021.01.01.-

Az alábbi linken tudsz árajánlatot kérni tőlünk – ledfal és futófény árajánlatkérés – Kattints ide